Thiết bị hứng, hút dầu nhớt bằng khí nén

Thiết bị hứng, hút dầu nhớt bằng khí nén

Availability: In Stock

Xuất xứ: Trung Quốc
Bình chứa: 90 Lít
Bình đo lượng dầu thay ra: 10 lít
Tốc độ hút: 0.6-1.6L/min
Van chỉnh áp suất khí
Bộ đầu hút tiêu chuẩn: 5 cái
Bánh xe đẩy di động

Xuất xứ: Trung Quốc

Bình chứa: 90 Lít

Bình đo lượng dầu thay ra: 10 lít

Tốc độ hút: 0.6-1.6L/min

Van chỉnh áp suất khí

Bộ đầu hút tiêu chuẩn: 5 cái

Bánh xe đẩy di động

© 2019 tindaihung.com. All Rights Reserved.